TỔ CNSCĐ
Công an xã Nguyên Giáp Thông báo Về việc tổ chức hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
16/03/2023 11:00:35

UY BAN NHÂN DÂN XÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ NGUYÊN GIÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../TB-CAX

Nguyên Giáp, ngày 16 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức hướng dẫn, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

và sử dụng ứng dụng VNeID

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ, quy định về định danh và xác thực điện tử, mọi công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đã làm Căn cước công dân (CCCD) gắn thẻ chíp điện tử, đều có thể tạo lập tài khoản định danh điện tử "VNeID" ở Mức độ 1 để chứng minh các thông tin cá nhân của mình thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Đến nay, đa số công dân trên địa bàn xã nhà đã có tài khoản định danh điện tử nhưng tỷ lệ chưa được kích hoạt còn nhiều. Vì quyền lợi thiết thực của công dân, Công an xã Nguyên Giáp thông báo và đề nghị nhân dân:

1- Đối với công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp (có điện thoại cảm ứng - thông minh) tự chủ động tải ứng dụng VNeID về điện thoại, sau đó thực hiện như sau:

+ Nếu chưa được thu nhận tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 thì cài đặt tài khoản định danh điện tử Mức độ 1 theo hướng dẫn.

+ Nếu đã được thu nhận tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 thì thực hiện theo tin nhắn từ ứng dụng "VNeID" của Bộ Công an, để kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2.

2 - Đối với công dân đã có thẻ CCCD gắn chíp nhưng chưa có hoặc đã có tài khoản định danh điện tử Mức độ 1 thì đến Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần để được thu nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (lưu ý: Khi đến cần mang theo CCCD gắn chíp điện tử, các giấy tờ cần tích hợp như Bảo hiểm, Giấy phép lái xe, đăng ký xe...)

Đồng thời, Công an xã đang phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ xã triển khai hướng dẫn nhân dân sử dụng ứng dụng VNeID, cài đặt tài khoản định danh điện tử Mức độ 1 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 tại Công an xã vào giờ hành chính các ngày trong tuần và vào ngày 18 tháng 3 năm 2023 Công an xã phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ tổ chức hướng dẫn và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Vneid tại hội trường thôn An Quý và Buwuu điện thôn Phố Quý Cao; Ngày 19/03/2023 tổ chức hướng dẫn và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Vneid tại hội trường An Thổ và An Phú. Đề nghị nhân dân những ai chưa nắm được quy định, thao tác kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử thì chủ động công việc, thời gian đến Công an xã hoặc các địa điểm trên để được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Vậy Công an xã Nguyên Giáp trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Công an huyện;

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan trên địa bàn xã;

- Đài truyền thanh xã;

- Các đ/c Bí thư, Trưởng thôn;

- Lưu: CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Trung tá Đoàn Đức Chính


Nguồn: Công an xã
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 14:51:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 325
Hôm nay: 1,834
Tháng này: 7,158
Tất cả: 85,057