CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Quỹ Tín dụng nhân dân Nguyên Giáp tổ chức Đại hội Đại biểu thường niên năm 2023
03/03/2023 12:00:00

237 Đại biểu được triệu tập

Được sự nhất trí của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hải Dương và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nguyên Giáp. Chiều ngày 2/3/2023, Quỹ Tín dụng nhân dân Nguyên Giáp tổ chức Đại hội Đại biểu thường niên năm 2023.
Về dự và chỉ đạo Đại hội:
- Đại bểu Ở tỉnh:
Ông Vũ Xuân Nghiêm, Chánh Thanh tra ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương;
Ông: Nguyễn Văn Lợi, Phó Giám đốc Ngân Hàng Hợp tác chi nhánh tỉnh Hải Dương;
Bà: Vũ Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt nam, khu vực phía đông bắc bộ.
- Đại biểu ở xã có các đồng chí:
Đồng Viết Song, Bí thư Đảng ủy;
Đ/c: Bùi Viết Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND;
Cùng các Đ/c trong BCH Đảng bộ, TT. HĐND, Lãnh đạo UBND, TT. UBMTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, công chức UBND, lãnh đạo các nhà trường, HTX, Trạm y tế, Bí thư chi bộ, trưởng các thôn và 237 Đại biểu được triệu tập.


Đại hội triệu tập 237 Đại biểu
Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, chi nhánh tỉnh Hải Dương, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Phòng Thanh tra giám sát và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND - UBND, sự phối hợp của MTTQ, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các thôn, sự đồng thuận của nhân dân và các thành viên của quỹ. Sự nỗ lực của cán bộ nhân viên, QTDND Nguyên Giáp đã cơ bản vượt qua khó khăn, đi vào ổn định và từng bước phát triển, các chỉ tiêu của năm 2022 đa số đạt và vượt kế hoạch, (có chỉ tiêu tăng cao so với kế hoạch) cụ thể:
- Đến cuối năm 2022, Quỹ Tín dụng nhân dân liên xã Nguyên Giáp có 1217 thành viên tham gia hoạt động. Với tổng nguồn vốn: 114 tỷ 868 triệu đồng
Trong đó :
+ Vốn huy động: 102 tỷ 370 triệu đồng.
+ Vốn điều lệ: 4 tỷ đồng.
+ Tổng dư nợ cho vay: 97 tỷ 497 triệu đồng (trong đó nợ xấu là: 393 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,40% tổng dư nợ)
- Trong năm Quỹ Nhận đỡ đầu một cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức trợ cấp 1,5 triệu đồng trên quý. Thời gian trợ cấp là năm năm với tổng số tiền là 30 triệu đồng.


Ông Bùi Duy Khương, Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo tổng kết
Năm 2023. Quỹ tín dụng nhân dân Nguyên Giáp tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2022, khắc phục những tồn tại theo kết luận Thanh tra NHNN, của kiểm toán và những tồn tại, yếu kém khác cụ thể: Phấn đấu khắc phục ngay những mặt tồn tại yếu kém. Không ngừng đổi mới trong công tác quản trị điều hành. Giữ vững khối đoàn kết thống nhất, bố trí lực lượng lao động phù hợp điều kiện và tình hình mới
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận, chủ động chuẩn bị thay thế cán bộ hết tuổi công tác, nghỉ việc vào những năm sau.
Các chỉ tiêu phấn đấu đến 31/12/2023
- Tổng nguồn vốn đạt: 137,841 tỷ đồng, tăng trong năm 2023 là: 22,973 tỷ đồng. (tăng 20 % so với năm 2022), trong đó:
+ Vốn Điều lệ: 5 tỷ đồng, tăng trong năm 2023 là 01 tỷ đồng (tăng 25% so với năm 2022)
+ Vốn huy động đạt: 125 tỷ đồng, tăng trong năm 2023 là: 22,630 tỷ đồng (tăng 22,10% so với năm 2022).
- Tổng dư nợ đạt: 116,996 tỷ đồng, tăng trong năm 2023 là: 19,499 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2022).
- Nợ xấu ở mức dưới 0,2% tổng dư nợ.
- Đến 31/12/2023 đảm bảo phục vụ trên 500 lượt thành viên vay vốn.
- Kết nạp 170 thành viên mới. Tổng số thành viên đến 31/12/2023 dự kiến là: 1.307 thành viên.
Ông Vũ Xuân Nghiêm, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo

 Đ/c Bùi Viết Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội Đ/c Bùi Viết Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhân những kết quả mà Quỹ Tín dụng nhân dân Nguyên Giáp đã đạt được trong năm 2022. Để có những kết quả trên trước hết có sự chỉ đạo, giám sát kiểm tra, sự hỗ trợ thường xuyên của lãnh đạo, chuyên viên của Ngân Hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương. Cùng với các tổ chức có liên quan như Ngân hàng hợp tác, quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam .. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, các thôn và sự đoàn kết thống nhất vượt khó vươn lên của cán bộ và nhân viên của Quỹ. Đ/c nhấn mạnh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì Quỹ cũng phải nghiêm túc khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế như: cán bộ và nhân viên quỹ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt. Như vậy mới có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cập nhật thông tin, linh hoạt, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần tốt hơn. Vị trí của Quỹ tín dụng đã được cải thiện trở lại trong những năm gần đây nhưng cũng phải thừa nhận rằng còn rất nhiều khó khăn so với các tổ chức tín dụng khác do vậy một số tiềm năng của địa phương vẫn chưa thể khai thác hết. Đ/c đồng tình nhất trí đồng tình với phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phát triển năm 2023 đã nêu trong báo cáo. Quỹ tín dụng nhân dân cần tiếp thu ý kiến thảo luận nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Nghiêm, Chánh Thanh tra ngân hàng nhà nước, chi nhánh tỉnh Hải Dương. Đ/c đề nghị cần tập trung vào một số vấn đề Cần bám sát thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, quy chế, quy trình thực hiện nhiệm vụ nhất là những việc thực hiện theo chỉ đạo của ngân hành nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương,. Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát cần nâng cao trách nhiệm trong quản trị điều hành kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ nói chung. Thường xuyên quán triệt, quyết liệt hơn cán bộ nhân viên quỹ trong thực thi nhiệm vụ. Phải tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Phải có những giải pháp cụ thể với những tiềm năng lợi thế của địa phương. Không để một số chỉ tiêu cơ bản xuống thấp so với tổ chức tính dụng khác trong huyện. thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh. Cần quan tâm phối hợp tốt hơn nữa một số chính sách xã hội khác tại địa phương. Cán bộ nhân viên quỹ cần quan tâm đến các hoạt động ngay tại địa bàn dân cư nơi mình cư trú để dưới con mắt nhân dân không những là cán bộ nhân viên quỹ giỏi mà còn là công dân có trách nhiệm cao với làng xóm. Sau đại hội Quỹ cần cụ thể hóa mục tiêu đại hội thành những chương trình và kế hoạch cụ thể, từng tháng, từng quỹ, phải nỗ lực ngay từ những ngày đầu quý đầu của năm 2023 để thực hiện mục tiêu Đại hội hôm nay.
Tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Nguyên Giáp
Tiếp thu ý kiến Đ/c Bùi Duy Khương, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Nghiêm, chánh thanh tra ngân hàng nhà nước, chi nhánh tỉnh Hải Dương và Đ/c Bùi Viết Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND. Cán bộ và nhân viên quỹ tín dụng nhân dân Nguyên Giáp sẽ cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022 và nghiêm túc khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Cụ thể hóa chương trình, kế hoạch đã đề ra tại Đại hội để năm 2023 tiếp tục là một năm gặt hái được nhiều thành công.

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo
Tại đại hội Quỹ tín dụng nhân dân Nguyên Giáp cũng đã trao thưởng 20 xuất quà cho các thành viên của Quỹ vì đã có thành tích tiêu biểu trong năm 2022.
Đại hội kết thúc sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 100% Đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu thường niên năm 2023.

- Nguồn: ĐTT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 14:15:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 246
Hôm nay: 1,754
Tháng này: 7,078
Tất cả: 84,977