MTTQ & CÁC ĐTCT-XH
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nguyên Giáp Khoá XXX (Nhiệm kỳ 2019-2024)
06/03/2023 08:25:46


MTTQ Việt Nam xã Nguyên Giáp là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương. Từ khi thành lập đến nay, MTTQ Việt Nam xã Nguyên Giáp đã trải qua 30 kỳ Đại hội. Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nguyên Giáp lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra vào ngày 15/3/2019. Đại hội đã hiệp thương bầu ra 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã là đại diện tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các ngành, các thành phần kinh tế, các cá nhân tiêu biểu tầng lớp xã hội tại địa phương; bầu ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã: 03 ông, bà, bầu ông Bùi Hữu Báu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã. Cơ cấu tổ chức MTTQ xã hiện nay có 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã: 03 (gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực) và 6 Ban công tác Mặt trận thôn.

* Thông tin liên hệ:

- Điạ chỉ liên hệ: Trụ sở UBND xã tại Thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

- Số điện thoại: (0220).3867365

- Hmail: buihuubau.nguyengiap.tuky@haiduong.gov.vn

* Thông tin lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

Bùi Hữu Báu

Chủ tịch

0989832651

2

Nguyễn Xuân Tiến

Phó chủ tịch

0362457255

3

Phạm Thanh Xuân

UV. Thường trực

0382299233

 
 
Tin và ảnh: Thư ký BBT 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 13:39:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 1,513
Tháng này: 6,837
Tất cả: 84,736