TỔ CNSCĐ
Công an xã tuyên truyền về thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thực hiện giao dịch bằng CCCD gắn chíp điện tử
15/03/2023 12:00:00

CÔNG AN HUYỆN TỨ KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ NGUYÊN GIÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14 /CAX

Nguyên giáp, ngày 05 tháng 10 năm 2022

V/v tuyên truyền về thực hiện bỏ sổ

hộ khẩu, sổ tạm trú và thực hiện giao

dịch bằng CCCD gắn chíp điện tử

Kính gửi: Đài truyền thanh xã

Thực hiện quy định của Luật cư trú về việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Công an xã đề nghị Đài truyền thanh xã tuyên truyền cho nhân dân nắm được nội dung sau:

"Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật cư trú (Luật số: 68/2020/ QH14 ngày 13/11/2020), bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/01/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị, không được sử dụng trong các giao dịch hành chính, dân sự. Giấy tờ thay thế các sổ này là CCCD gắn chíp điện tử (đối với người dân) và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với cơ quan, tổ chức thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính).

Đến nay, về cơ bản, đại bộ phận nhân dân (thường trú và tạm trú trên địa bàn xã) đã được thu nhận hồ sơ và cấp CCCD gắn chíp điện tử. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân vì những lý do khác nhau chưa làm hồ sơ, thủ tục để cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Trước tình hình trên, Công an xã đề nghị nhân dân quan tâm và thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với những người chưa làm hồ sơ, thủ tục cấp CCCD: Khẩn trương sắp xếp, bố trí thời gian đến Bộ phận 1 cửa UBND huyện để thu nhận hồ sơ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử. Thời gian thu nhận vào giờ hành chính các ngày trong tuần (từ Thứ 2 đến Chủ nhật).

2. Với những người đã có CCCD gắn chíp điện tử, đã thu nhận tài khoản định danh điện tử và nhận được tin nhắn từ ứng dụng: VNeID

Tải ứng dụng "VNeID" trên điện thoại di động từ ứng dụng "CH Play" hoặc "App store" và tiến hành nhập thông tin theo hướng dẫn. Sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1/mức 2 thành công có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng, tiện ích trên ứng dụng VNEID như:

- Giải quyết dịch vụ công trực tuyến: Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết.

- Công dân dùng thẻ CCCD gắn chíp và phần mềm ứng dụng VNEID thay thế các loại giấy tờ như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... trong giải quyết các thủ tục hành chính. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như khám bệnh, thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...."

Công an xã Nguyên Giáp đề nghị Đài truyền thanh các xã phối hợp thực hiện.

Công an xã trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CAX

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Trung tá Đoàn Đức Chính


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 12:50:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1,510
Tháng này: 6,834
Tất cả: 84,733