TỔ CNSCĐ
Công an xã Nguyên Giáp tổ chức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2”
15/03/2023 12:00:00

CÔNG AN HUYỆN TỨ KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG AN XÃ NGUYÊN GIÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-CATT

“Về việc tổ chức hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2”

Nguyên Giáp, ngày 01 tháng 02 năm 2023

Kính thưa: Toàn thể nhân dân trên địa bàn .

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong các giao dịch dân sự xử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm xóa bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Công an xã Nguyên Giáp tổ chức triển khai hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 trên địa bàn như sau:

1. Về đối tượng.

- Đối với những Công dân đã có CCCD gắn chíp mà chưa đến cơ quan Công an để để thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử sẽ được hướng dẫn kích hoạt mức 1.

- Đối với những Công dân đã có CCCD gắn chíp và đã đến Cơ quan Công an thu nhận hồ sơ và đã được cấp tài khoản định danh điện tử mà chưa kích hoạt thì sẽ được hướng dẫn kích hoạt mức 2.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Về thời gian:

Trong các ngày trong tháng 02 năm 2023 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

2.2. Về địa điểm: Tại trụ sở Công an xã Nguyên Giáp.

3. Về thủ tục, hồ sơ:

Công dân chuẩn bị CCCD gắn chíp; Điện thoại thông minh 01 số điện thoại di động chính chủ .

Vậy Công an Nguyên Giáp trân trọng thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn khu An Nhân Tây sắp sếp công việc đến nhà văn hóa khu để được hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDĐT được nhanh chóng và kịp thời.

Nơi nhận:

- Ban thường vụ; Lãnh đạo UBND xã

- Tổ đề án 06 xã Nguyên Giáp

- Đài truyền thanh thị trấn;

- Đ/c Tổ trưởng đề án các thôn;

- Lưu: CAX.

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Trung tá Đoàn Đức Chính


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1031
Trước & đúng hạn: 1030
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/06/2023 12:49:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NGUYÊN GIÁP - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Bùi Viết Tuấn - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: Xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: VP UBND xã: 0326052181

Email: quangnguyengiap@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1,510
Tháng này: 6,834
Tất cả: 84,733